Takster

Her finder du alle priserne (takster) i Stevns Kommune.

Se alle takster

Faste takster

Grundgebyr 185 kr.
Farligt affald og tekstiler 224 kr.
Genanvendelige ordninger (papir, plast, metal og glas) - 32 tømninger 1.209 kr.
Genbrugsstation 1.253kr.
Haveaffald 128 kr.

 

Variable takster

Du opkræves per beholder du har. Hvis du har fællesbeholdere opkræves du for en 240L rest/mad.

240 L rest/mad 1.285 kr.
240L rest 1.264 kr.
240L mad 1.264kr.
370 L rest/mad 1.493 kr.
370 L rest 1.471kr.
660 L rest 1.760 kr.
Sække - 52 tømninger 1.765 kr.

 

Engangsydelser

Ombytningsgebyr 240 L 775 kr.
Ombytningsgebyr 370 L 1.075 kr.
Ombytningsgebyr 660 L 1.275 kr.
Hjemtagningsgebyr pr. beholder 400 kr.
Udbringningsgebyr pr. beholder                                                                    Samme som ombytningsgebyr
Ekstra tømning 240 L 295 kr.
Ekstra tømning 370 L 327 kr.
Ekstra tømning 660 L 376 kr.
Ekstrasække (5 stk.) 738 kr.
Erstatning af beholder 240 L 825 kr.
Erstatning af beholder 370 L 1.032 kr.
Erstatning af beholder 660 L 1.548 kr.
Erstatning af beholder 660 L papirindkast 1.548 kr.

 

Ekstra gebyr når adgangskravet ikke er opfyldt

Adgangsgebyr 500 kr.

 

Erhvervsaffald 

Gebyr for anvisning af erhvervsaffald (pr. anvisning) 582 kr. 

Jordflytning

Gebyr for anmeldelse og dokumentation for jordflytning (pr. påbegyndt time) 850 kr. 

Hvad koster et standardbeholdersæt?

Taksten for et standardsæt er 4.284,00 kr./år i 2024. Det er de faste takster, plus taksten for en 240L rest/mad beholder.

Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?

Du skal betale de faste takster, plus prisen for en 370 liter beholder til rest- og madaffald.

Skal jeg betale mere, hvis jeg har en større beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner eller papir, pap, glas?

Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til netop disse affaldstyper. Dette gælder dog ikke kommunale institutioner.

Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?

Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt.

Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere

Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle ti affaldstyper ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i tabellen Engangsydelser.

Børn - overskridelse af lånetid

1-7 dage                                                                                                               0 kr.
8-20 dage 10 kr.
21-40 dage 50 kr.
Over 40 dage 120 kr.

 

Voksne - overskridelse af lånetid

1-7 dage                                                                                                               20 kr.
8-20 dage 50 kr.
21-40 dage 100 kr.
Over 40 dage 230 kr.

Borgerlig vielse takster

Borgerlig vielse

Priser 2023

Udenfor rådhuset i Stevns Kommune 775 kr. + kørselsgodtgørelse
I andre kommuner eller et andet særligt sted Beregnes særskilt ved forespørgsel i Borgerservice 
På rådhuset Gratis

Stevns kommune opkræver fra den 1. januar 2023 gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

Gebyret opkræves ved meddelelse af afgørelse, herunder byggetilladelse, dispensation(er) og påbud. Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer. Der kan ikke meddeles dispensation fra gebyr eller på anden måde ske undtagelse.

Byggetilladelse takster:

Byggetilladelse

Priser 2023

Tilladelse 1124 kr.
Afslag 1124 kr.
Lovliggørelser 1124 kr.
Dispensationer 1124 kr.
Takster dagtilbud (11 måneders betaling)   2024 2023
Dagpleje (48 timer/uge)   3.545 kr. 3.440 kr.
Dagpleje (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)                                              
  2.376 kr. 2.304 kr.

Vuggestue (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)

 

2.504 kr.

2.508 kr.

Vuggestue (50 timer/uge)

 

3.877 kr.

3.858 kr.

Vuggestue (52 timer/uge)

 

4.014 kr.

3.994 kr.

Børnehave (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)

 

1.449 kr.

1.403 kr.

Børnehave (50 timer/uge)

 

2.245 kr.

2.154 kr.
Børnehave (52 timer/uge)
  2.324 kr. 2.229 kr.
Frokostmåltid   633 kr. 633 kr.
SFO Kommende skolebørn   2.130 kr. 2.045 kr.
SFO - Morgen   360 kr. 345 kr.
SFO1 - 0.-2. klasse   1.760 kr. 1.690 kr.
SFO1 - 3. klasse   1.505 kr. 1.445 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse   1.000 kr. 960 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse kontrolleret   1.505 kr. 1.445 kr.
Max. betaling - forældrearrangeret frokostmåltid    633 kr. 633 kr.

 

*skift i SFO-ordning sker den 1. august.

Søskendetilskud

Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50 % i tilskud til betalingen til dine andre børn, der går i dagtilbud.

Frokostmåltid

Der er 1 vuggestue/børnehave, der ikke har frokostordning. Der gives særskilt besked, hvis dagtilbuddet er uden frokostordning.

Tilskud til privat pasning

Tilskud til privat pasning (fra barnet er 24 uger til, barnet fylder 2 år og 10 måneder). Tilskud pr. måned (12 måneder):  i 2023 max. kr. 6.861 pr. md. for en fuldtidsplads og fra 2024 max. 7.074 kr. pr. md. I 2023 max. 4.519 kr. pr. md. for en deltidsplads og fra 2024 max. 4.663 kr. pr. md.

Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskud til pasning af egne børn

Du kan få Tilskud til pasning af egne børn (max. 3 børn). Tilskuddet ydes i minimum 2 måneder og maksimum 1 år.

For alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder udgør tilskuddet i 2023 brutto kr. 6.861 kr. pr. md. og fra 2024 brutto kr. 7.074 kr. pr. md.

For alderen 2 år og 10 mdr. til skolestart udgør tilskuddet i 2023 brutto kr. 3.868 kr. pr. md og fra 2024 brutto kr. 4.134 kr. pr. md. 

Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Tilskud til kombinationstilbud

Dit tilskud til maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter. Tilskuddet reguleres hvert år pr. 1. januar. Der ydes ikke søskendetilskud til kombinationstilbuddet, da det følger indmeldelserne i dagtilbud og SFO. 

Egenbetaling i dagtilbud pr. plads pr. måned (11 måneder): 

Takst pr. måned (11 måneder) 2024 2023
Dagpleje - fast betaling 427 kr. 412 kr.
Dagpleje - betaling pr. ugentlig time 65 kr.  63 kr. 
Vuggestue - fast betaling  444 kr. 482 kr. 
Vuggestue - betaling pr. ugentlig time 69 kr. 68 kr.
Børnehave - fast betaling 256 kr. 275 kr.
Børnehave - betaling pr. ugentlig time  40 kr. 38 kr. 

Betalingsfrist

Forældrebetalingen er månedsvis forud. Ved for sen indbetaling pålægger Stevns Kommune renter, og skal vi sende en rykker, pålægger vi et gebyr.

Udmeldelse

Du kan melde dit barn ud via Digital Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Tilskud til private leverandører af dagtilbud

Hvis du vil vide mere om kommunens tilskud til private leverandører af dagtilbud, kan du finde oplysninger her

Takster dagtilbud (11 måneders betaling) 2024 2023
Dagpleje (30 timer/uge) tilbud til forældre på barselsorlov  2.376 kr. 2.304 kr.
Vuggestue (30 timer/uge) tilbud til forældre på barselsorlov  2.504 kr. 2.508 kr.
Børnehave (30 timer/uge) tilbud til forældre på barselsorlov  1.449 kr. 1.403 kr.

 

  2024 2023
SFO Kommende skolebørn  2.130 kr. 2.045 kr.
SFO - Morgen 360 kr. 345 kr.
SFO1 - 0.-2. klasse 1.760 kr. 1.690 kr.
SFO1 - 3. klasse 1.505 kr. 1.445 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse 1.000 kr. 960 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse kontrolleret 1.505 kr. 1.445 kr.

Skift i SFO-ordning sker den 1. august.

Søskendetilskud

Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50 % i tilskud til betalingen til dine andre børn, der går i dagtilbud.

Oplysninger og attester 2024 2023 2022
Adresse oplysninger 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Antal personer på samme adresse 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Bopælsattest 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Sundhedskort 225 kr. 220 kr. 215 kr.
Lægeskift 225 kr. 220 kr. 220 kr.
Legitimationskort 150 kr. 100 kr. 100 kr.
Gebyr for sager til Beboerklagenævn 167 kr. 161 kr. 149 kr.
Gebyr for udsendelse af rykker 250 kr. 250 kr. 250 kr.
Gebyr for underretning 450 kr. 450 kr. 450 kr.
Gebyr for krav uden udpantningsret 100 kr. 100 kr. 0 kr.
Retsafgift (minimumssats) 300 kr. 300 kr. 0 kr.
Gebyr for sager til Huslejenævn 357 kr. 345 kr. 319 kr.

 

Priser for benyttelse af Stevnshallerne 

Idrætsfaciliteter Lokale folkeoplysende foreninger Andre lejere Stævneafgift for lokale folkeoplysende foreninger
Stor hal 0 kr. 294 kr. pr. time 1.050 kr. pr. stævnedag
Lille hal 2 0 kr. 158 kr. pr. time 525 kr. pr. stævnedag
Lille hal 3 0 kr. 137 kr. pr. time 420 kr. pr. stævnedag
Mødelokaler 0 kr.

0 kr. i Hårlev hallen og Strøby*

105 kr. pr. time i Stevnshallen

-
Skydestævne 0 kr. 294 kr. pr. time -

 

Festarrangementer

Stor hal 1.575 kr. ** (minimumspris) 5.250 kr. ** (minimumspris)
Lille hal 1.050 kr. ** (minimumspris) 3.150 kr. ** (minimumspris)

 

Andre aktiviteter

Stor hal Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement
Lille hal Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement

 

* I Hårlevhallen forpligtiger lejer sig til at købe forplejning i hallen

** Prisen er en minimumspris, idet der aftales en pris ved hvert enkelt arrangement i forhold til det arbejde, der er forbundet med arrangementet

 

Træningslejr

1050 kr. pr. døgn (lokale folkeoplysende foreninger er gratis)

 

Afbestillingsgebyr

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementet betales 50% af lejebeløbet

 

Ovenstående er godkendt af Natur- Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2013.
Ved budgetproces 2021-2024 er taksterne blevet opskrevet med 5% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020).

Det koster 2.009 kr. at bringe en sag for Hegnsynet. Det er Hegnsynet, der fastsætter, hvordan beløbet fordeles mellem parterne i sagen.

Pr. 1. januar 2024 koster det 2.100 kr. at bringe en sag for Hegnsynet.

Takster for køreprøver

Teoretisk og praktisk køreprøve 1.000 kr.
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus.  600 kr./ pr. prøve
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr.
Afholdelse af kørelærerprøve, for første gang 340 kr.
Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier 320 kr.
Afholdelse kørelæreprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 kr.

 

Takster for fornyelse af kørekort

Ombytning af udenlandsk kørekort  til dansk kørekort 280 kr.

Fornyelse af kørekort til

  • Lille lastbil
  • lastbil
  • lille bus
  • bus med / uden stort påhængskøretøj
  • for ansøgere der ikke er fyldt 75 år
180 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 kr.
Fornyelse af kørekort for alle uanset alder 140 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere uanset alder 0 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 kr.

 

Andre kørekort

Midlertidig erstatningskørekort, bortset fra kategori AM (ved bortkomst) 170 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280 kr.
Udstedelse af internationalt kørekort 25 kr.
Udstedelse af turistkørekort 0 kr.

 

Madservice

  2024 2023
Fuld kost på plejecentre pr. måned 4.113 kr.  3.958 kr.
Døgnpris på plejecentre 133 kr. 127 kr.
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 133 kr. 127 kr.
Døgnpris for borger udenfor kommunen  133 kr. 127 kr. 

 

Madservice, kølemad pr. dag

  2024 2023
Hovedret, udbragt 61 kr. 49 kr.
Hovedret, udbragt, ægtefælle 55 kr. 43 kr.
2 retter udbragt 75 kr. 60 kr.
2 retter, udbragt, ægtefælle 69 kr. 54 kr.
Biret 18 kr.  15 kr.
2 retter i café på centrene 75 kr. 57 kr.
Ophold på korttidspladser
madservice + øvrige udgifter pr. dag
170 kr. 163 kr. 

Musikskole

  2023 2024
Pakke 1 79 kr. 85 kr.
Pakke 2 363 kr. 375 kr.
Pakke 3 103 kr. 110 kr.
Leje af instrument 79 kr. 85 kr.
Ekstra instrument 286 kr. 295 kr.

Priser er opgjort pr. måned.

Der gives søskenderabat på 25%, der gives på det billigste fag.

 

Instrumental- og sangundervisning

  2022
Holdundervisning 2.000 kr.
Soloundervisning 25 minutter 3.400 kr.
Soloundervisning 50 minutter 6.800 kr.
Sammenspil Gratis
Instrumentleje 740 kr.

Sammenspil er kun gratis, hvis man går til instrumental- eller sangundervisning.

Takster for pas 2022 2023
Børn under 12 (skal ikke afgive fingeraftryk) 150 kr. 150 kr.
Børn mellem 12 og 18 år 178 kr. 179 kr.
Voksne  890 kr. 891 kr.
Folkepensionister 378 kr. 379 kr.
Pasbillede 125 kr. 125 kr.

Bemærk, du skal betale dobbelt gebyr i de tilfælde, hvor du enten har mistet dit pas eller fremviser et ødelagt pas.

Plejetilbud - pris

2024

2023

Servicepakke excl. leje/vask af linned og tøj 254 kr. 246 kr.
Vask/leje af linned 285 kr. 276 kr.
Vask af tøj 70 kr. 68 kr.
Korttidsplads   163 kr.

Rottebekæmpelse

2024: 0,69 kr. pr. m2.

NYT Fra 1. januar 2024 bliver gebyret opkrævet på baggrund af ejendommens areal, det vil sige det areal, som er oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar året før opkrævningen. Gebyret bliver beregnet som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal. 

2023: 0,1350 promille af ejendomsvurderingen.

2022: 0,1350 promille af ejendomsvurderingen.

2021: 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

Takster for Rødvig lystbådehavn

Liggeplads - pris pr. år

2021

2022

A-pladser 1.790 kr. 1.790 kr.
B-pladser 5.425 kr. 5.425 kr.
C-pladser  6.785 kr. 6.785 kr.
D-pladser 7.462,50 kr. 7.462,50 kr.
E-pladser 8.145 kr. 8.145 kr.
F-pladser nr. 94-97 8.145 kr. 8.145 kr.
F-pladser nr. 98-109 10.172,50 kr. 10.172,50 kr.
G-pladser nr. 115-127 6.823 kr. 6.823 kr.
G-pladser nr. 200-201 12.190 kr. 12.190 kr.

 

Gæstebåd - pris pr. døgn

2021

2022

0-10 m 160 kr. 160 kr.
10-15 m 200 kr. 200 kr.
15-20 m 300 kr. 300 kr.
20-30 m 360 kr. 360 kr.

 Alle takster er inklusiv moms.

Voksne - billetpriser Stevnsbadet

Priser   2024
Enkeltbillet svømmehal   45 kr.
10-turskort   400 kr.
Halvårskort   1.150 kr.
Årskort   1.900 kr.
Enkeltbillet varmtvandssalen   45 kr.
10-turskort varmtvandssalen   400 kr.
Halvårskort varmtvandssalen   1.150 kr.
Årskort varmtvandskort   1.900 kr.
Enkeltbillet svømme-og varmtvandssalen   75 kr.
10-turs svømme-og varmtvandssalen   700 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.900 kr.
Årskort svømme- og varmtvandssalen   3.500 kr.
Bodyscrup   20 kr.
Bade / sauna billet   20 kr.

 

Børn u. 17 år, studerende m. studiekort og pensionister

Priser   2024
Børn u. 3 år   Gratis
 Enkeltbillet Svømmehal   30 kr. 
 10-turskort   250 kr. 
 Halvårskort   750 kr. 
 Årskort   1.250 kr.
 Enkeltbillet Varmtvandssalen   30 kr. 
 10-turskort varmtvandssalen   250 kr. 
 Halvårskort varmtvandssalen   750 kr. 
 Årskort varmtvandssalen   1.250 kr.
 Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen   50 kr. 
10-turs svømme-og varmtvandssalen   450 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.250 kr.
Årskort svømme-og varmtvandssalen   2.000 kr.
Depositum for armbånd   50 kr.

 

Leje af svømmehal og varmtvandsbassin

Priser   2024
Leje af varmtvandsbassin (1 time)   1.050 kr.
Leje af svømmehal (1 time)   1.050 kr.

 

 

Spildevand - området hører under Klar Forsyning.

Find priserne på Klar Forsynings hjemmeside

Takster for kommunale tandpleje og omsorgstandlæge 2024 2023
Omsorgstandpleje egenbetaling pr. måned 48,33 kr. 47,50 kr.
Specialtandpleje egenbetaling pr. måned Cirkulære Cirkulære
Børnetandpleje (0-15 år) egenbetaling pr. måned  Cirkulære Cirkulære

 

Tøjvask - pris pr. måned 2024 2023
Enlig - 8 kg. 229 kr. 222 kr.
Ægtepar - 12 kg. 344 kr.