Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Som lejer eller udlejer inden for det almennyttige boligbyggeri kan du rette henvendelse til Beboerklagenævnet bl.a. om følgende:

 • Formelle regler ved varsling af lejeforhøjelser
 • Boligens standard ved indflytning
 • Istandsættelse og vedligeholdelse
 • Fastsættelse af tidsfrist for udførelse af arbejder i det lejede
 • Installationer i og forbedringer af det lejede og lejerens råderet
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum
 • Betaling for varme, el, vand, fællesantenne og elektronisk kommunikationstjeneste
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemål
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • Afslag på anvisning af en ledig lejlighed

Stevns Kommune har et fælles Beboerklagenævn med Køge Kommuner. Du kan finde mere information om dette på Køge Kommunes hjemmeside

Værd at vide om beboerklagenævnet

I henhold til § 105 i lov om leje af almene boliger, skal beboerklagenævnet træffe afgørelse senest fire uger fra det tidspunkt, hvor de har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder.

Hvis du ikke har modtaget en afgørelse inden fire uger, kan du indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Hvis du ønsker en sag behandlet af Beboerklagenævnet, skal du indsende en skriftligt præcisering af, hvad det er, du ønsker nævnet skal tage stilling til. Du skal vedlægge den fornødne dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet.

Køge og Stevns Kommuner har etableret fælles Beboerklagenævn

Kontakt til Beboerklagenævnet for Køge og Stevns kommuner
Rådhuset, byrådssekretariatet
Torvet 1 (indgang 4)
4600 Køge
Tlf.: 56 67 20 24
Fax: 56 66 15 94
E-mail: byraadssekretariatet@koege.dk

Beboerklagenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.

Formand: Arne Tornvig Christensen

Medlemmer: Johnny Jensen (Indstillet af Lejerbo) og Charlotte Engelbrecht (Indstillet af Lejernes Landsorganisation)

Derudover er der tilknyttet et sekretariat til Beboerklagenævnet.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

 

Oplysninger og attester 2024 2023 2022
Adresse oplysninger 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Antal personer på samme adresse 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Bopælsattest 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Sundhedskort 225 kr. 220 kr. 215 kr.
Lægeskift 225 kr. 220 kr. 220 kr.
Legitimationskort 150 kr. 100 kr. 100 kr.
Gebyr for sager til Beboerklagenævn 167 kr. 161 kr. 149 kr.
Gebyr for udsendelse af rykker 250 kr. 250 kr. 250 kr.
Gebyr for underretning 450 kr. 450 kr. 450 kr.
Gebyr for krav uden udpantningsret 100 kr. 100 kr. 0 kr.
Retsafgift (minimumssats) 300 kr. 300 kr. 0 kr.
Gebyr for sager til Huslejenævn 357 kr. 345 kr. 319 kr.