Tømning af bundfældningstank eller samletank

Hvis du har en bundfældningstank eller en samletank, har du pligt til at være med i en tømningsordning.

Bundfældningstank

Hvis du har en bundfældningstank (septiktanke, trixtanke eller flerkammertanke), har du pligt til at være tilmeldt kommunens tømningsordning, som KLAR Forsyning administrerer.

Samletank

Har du en samletank, skal du indgå en aftale om at få tømt din samletank med et slamsugerfirma der er registreret som indsamler og/eller transportør i Energistyrelsens affaldsregister.

Send tømningsaftalen til Stevns Kommune

Det er dit ansvar at samletanken tømmes, og en kopi af tømningsaftalen skal sendes til Stevns Kommune.

Læs regulativ for tømning af samletank (pdf)

Læs regulativ for tømningsordning (pdf)