Klimaregnskab

Her finder du Stevns Kommunes klima- og energiregnskaber.

I Stevns Kommune laver vi to forskellige klima- og energiregnskaber.

Det ene handler om, hvad der samlet set udledes af drivhusgasser inden for Stevns Kommunes grænser. Det andet handler alene om, hvad kommunens virksomhed udleder.

Regnskaberne giver dig overblik over, hvor de største udledninger af drivhusgasser kommer fra og hvor der især er et stort energiforbrug.

Regnskaberne laves hver 4. år.

Klimaregnskaber

Stevns Kommunens Klima- & energiregnskab omhandler udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed. 

Udledningen er for 2019 opgjort til 146.000 tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 6 tons CO2-ækvivalenter per indbygger.

Regnskabet er en del af grundlaget for kommunens kommende Klima- og energiplan.

Resultater

Regnskabet viser, at energisektoren står for omkring 40 % af den samlede udledning, transportsektoren for ca. en tredjedel og landbrugssektoren for ca. en fjerdedel.

Udledningen i 2019 er opgjort til at være en tredjedel lavere, end den var i 1990.

Regnskabet viser f.eks. også, at den samlede lokalt producerede vedvarende energi udgør godt 8 % af det samlede bruttoenergiforbrug på Stevns.

Klima- & energiregnskab 2019 (pdf)

Stevns Kommune laver også et særskilt CO2-regnskab for kommunen som virksomhed, dvs. for driften af de bygninger, køretøjer og arealer, som kommunen ejer eller bruger.

Virksomhedens Stevns Kommunes CO2-udledning er opgjort til omkring 2.450 tons i 2019. Det svarer til omkring 2 % af den samlede CO2-udledning fra hele Stevns Kommunes område.

Resultater

Regnskabet viser bl.a., at CO2-udledningen fra kommunens bygninger er faldet med næsten 6 % fra 2018 til 2019.

Faldet skyldes en fortsat udbredelse af LED-belysning og et højt fokus på justering af ventilation og varme.

Kommunens bygninger udgør næsten halvdelen af kommunens egne udledninger.

Idrætsanlæg, rensningsanlæg og tjenestekørsel udgør de øvrige større poster i blandt kommunens egne udledninger.

Læs hele CO2-regnskabet for Stevns Kommune her (PDF)