Søg om familieydelser og børnepenge

Familieydelser er den samlende betegnelse for tilskud til børnefamilier. Hvilke ydelser du kan få kommer an på din situation.

Værd at vide om familieydelser

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis

 • du har forældremyndighed over dit barn
 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • du er fuldt skattepligtig i Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år – eller i mindst 2 år, hvis du har fået børne- og ungeydelse før 1. januar 2018.

Du kan søge om børnetilskud til enlig forsørger, hvis du bor alene med dit barn og er enlig forsørger. Det betyder, at du ikke er gift, eller at du er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser.

Børnetilskuddet består af to tilskud, som du søger på samme tid:

 • Et børnetilskud, som du kan få for hvert barn under 18 år, som du forsørger
 • Et ekstra børnetilskud, som du kan få samlet for de børn, som bor på samme adresse som dig.

Der er andre typer børnetilskud, som du måske kan få. Du kan læse mere om dem på borger.dk:

Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden forælder for at forsørge deres fælles barn, hvis forældrene ikke bor sammen.

Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser. Har du spørgsmål om familieydelser, kan du finde svar på www.borger.dk/familieydelser

Her kan du:

 • søge om familieydelser
 • få svar på de oftest stillede spørgsmål om familieydelser
 • få hjælp til at betjene dig selv på internettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.
Indhold fra borger.dk