Støtte og vejledning til familier

Hvis du oplever problemer i din familie, tilbyder vi støtte og vejledning.

Stevns Kommune tilbyder børn/unge og deres forældre særlig støtte ved at yde:

  • Råd og vejledning om børn og unges udvikling.
  • Støtte til familier med børn, hvor forældrene eller omgivelserne giver udtryk for bekymring for barnets udvikling eller trivsel.
  • Råd og vejledning i forbindelse med barnets sproglige, motoriske og faglige udvikling.
  • Hjælp ved akutte kriser, f.eks. alvorlig sygdom, ulykker eller dødsfald i familien.
  • Familiebehandling/terapeutiske samtaleforløb med barnet og/eller familien.
  • Rådgivning af personale i skoler og institutioner.

Værd at vide om støtte og vejledning

Rådgivning

Du kan få hjælp i Udsatte børn og unge (UBU), som består af socialrådgivere.

Du kan kontakte UBU, hvis du er:

  • Bekymret for eller har spørgsmål til dit barns trivsel.
  • Bekymret for et barn, du kender.
  • Ung og ikke trives i skolen eller i hjemmet.
  • Pædagog, lærer eller lignende og har oplevet noget med et barn, som du er usikker på, hvordan du skal tackle.

Kontakt UBU i rådhusets åbningstid på tlf. 56 57 57 57.

Svarfrister

Der findes en række forskellige familieydelser, som du enten får udbetalt automatisk eller kan søge om.

Du kan også søge om pasningsorlov til en syg eller døende pårørende, eller du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, eller støtte til merudgifter hvis f.eks. dit barn har behov for særlig støtte i en periode.

Du har pligt til at underrette kommunen om det, hvis du har kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Du kan underrette om det her.