Hotherhaven - Plejecenter i Hårlev

Hotherhaven ligger i Hårlev tæt på offentlig transport, indkøbscenter og 15 minutters transport fra Køge Bymidte. Hotherhaven består af en enhed for almene plejeboliger samt en enhed for beboere med demens.

Værd at vide om Hotherhaven plejecenter

Plejecenter Hotherhaven
Præstemarken 76
4652 Hårlev
Tlf.: 56 57 57 56
Send email til Hotherhaven

Direkte tlf.:

Køkken: 56 57 58 59 
Demensafsnittet (H1-H3), Nichen og sygeplejerske: 56 57 57 55
Somatisk afd. (H4-H5), Dagcenter og sygeplejerske: 56 57 57 54

På Plejecenteret Hotherhaven har vi nogle faste aktiviteter i dagligdagen, men vi har også fokus på, at du og de andre beboere deltager i de almindelige daglige gøremål i det omfang, at det giver mening.

Vores to aktivitetsmedarbejdere er tovholdere for de forskellige aktiviteter. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ressourcer og varierer hen over året.

Vi har både faste ugentlige og spontane aktiviteter:

 • Bankospil
 • Busture
 • Gåture
 • Cykelture på rickshaw
 • Oplæsning
 • Spil
 • Film
 • Sang og dans
 • Musik
 • Gudstjenester
 • Gå vennerne kommer ugentligt og går ture med vores beboere
 • Kioskvognen kommer hver tirsdag. Her kan du købe alt fra slik, cigaretter og ugeblade.

Støtteforeningen planlægger de årlige store begivenheder:

 • Husets fødselsdag, som er den 24. januar 1978
 • Påskefrokost
 • Is-bilen hver sommer
 • Høstfest
 • Mortensaften
 • Juleklip. Nissefar og Nissemor kommer første søndag i advent til Juletræstænding
 • Blomster til beboerne hver jul
 • Julegudstjeneste

I øjeblikket er det kun vores demensafsnit, som har et bruger- og pårørenderåd. Bruger- og pårørenderådet er med til at træffe beslutning om forholdene på afsnittet. Rådet består af beboere, pårørende og ansatte.

Du kan kontakte kontoret, hvis du har forslag, du gerne vil have drøftet i Bruger- og pårørenderådet.

Læs vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved plejeboligerne i Stevns Kommune (pdf)

Læs forretningsorden for Bruger- og pårørenderåd ved plejeboligerne i Stevns Kommune (pdf)

Formålet med Venne- og Støtteforeningen er at styrke og udvide kontakten mellem Hotherhaven og omverdenen. Den bidrager til, at beboerne kan få opfyldt ønsker, så hverdage og festdage bliver så indholdsrige som muligt, gerne i samarbejde med andre foreninger.

Foreningen formår at gøre noget godt for beboerne via medlemsbidrag og tilskud fra beboere/pårørende, naboer, venner af huset, forretningsdrivende i lokalsamfundet eller andre venlige mennesker, som gerne vil støtte den gode sag. Det kan f. eks. at være arrangere de forskellige højtider for beboerne, musik arrangement eller det månedlige bankospil.

Foreningen består af en række frivillige "ildsjæle", som elsker at hjælpe beboerne på den ene eller den anden måde. Det kan være som besøgsven eller gå-ven. Nogle vil gerne spille spil, andre bare sidde lige så stille og holde i hånd.

De frivillige assisterer også ved arrangementer med borddækning, oprydning og andre forefaldende opgaver og tager også gerne med på udflugter.

Hvis du har lyst så giv et bidrag eller bliv en del af ”flokken”. Venne- og støtteforeningen altid brug for flere frivillige hænder, og alder er ingen grænse. 

Du kan blive medlem af Venne- og støtteforeningen, hvis du har direkte eller indirekte tilknytning til huset og har interesse i at yde eller støtte frivilligt arbejde. Det koster 100,00 kr. om året.

Indmeldelse kan ske ved at sende en mail til Hotherhaven.

Det er Stevns Kommune der har anvisningsretten til plejeboligerne på Hotherhaven. Når du er blevet godkendt til en plejebolig, bliver du optaget på ventelisten.

Når du får tilbudt en plejebolig og har takket ja, får du tilsendt en lejekontrakt, som du skal returnere til Lejerbo i underskrevet stand.

Ønsker du at se lejemålet inden indflytningen, skal du kontakte Lejerbo på 20 47 80 15.

Inden du flytter ind, skal du udføre et indflytningstilsyn sammen med en medarbejder fra Lejerbo. Når det er gjort, kan du sammen med personalet/teamlederen på det pågældende plejecenter aftale nærmere om din indflytning. Det kan tage nogle dage at skaffe hjælpemidler og andet, men hvis du har brug for at flytte hurtigt, finder vi ud af det.

Ved indflytning vil du og dine pårørende blive budt velkommen og modtaget af den medarbejder, der er din kontaktperson.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg og velkommen i dit nye hjem, og derfor beder vi familie eller pårørende om at hjælpe ved indflytningen, så dine møbler og andre personlige ting er på plads, når du flytter ind.

Der må ikke være møbler i badeværelset. Derudover fraråder vi gulvtæpper og for mange pyntegenstande - særligt hvis du ikke selv støver af.

Indflytningssamtale, hvor vi taler med dig og din familie om dine interesser, og hvad du har beskæftiget dig med i dit liv, afholdes så vidt muligt inden du flytter ind.

Ved indflytning skal du selv sørge for:

 • Gardiner og gardinstænger samt opsætning
 • Pedalspande til køkken og bad
 • Badeforhæng
 • Lamper til stue og soveværelse
 • Dyne, hovedpude, sengetøj m.v. (El-senge forefindes i samtlige lejligheder)
 • Personlige møbler, tøj m.v.

Opsigelse

Opsigelse for plejeboliger er 1 måned, gældende fra den 1. i en måned og måneden ud. Opsigelsen skal være skriftlig.

Når boligen er fraflyttet i ryddelig og rengjort stand, udarbejder vi en synsrapport. Rapporten udarbejdes sammen med dig og/eller dine pårørende, samt en medarbejder fra Lejerbo Boligselskab.

Forsikringer

Du er selv ansvarlig for at tegne indboforsikring samt evt. ansvars- og brandforsikring. Stevns Kommune har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer.

Boligernes størrelse

Boligerne har forskellig størrelser og kan indeholde følgende:

 • Kombineret stue/køkken/tekøkken
 • Soveværelse
 • Bad/wc
 • Fællesareal (egen andel)

Det fælles boligareal indeholder bl.a. gangarealer, fælles opholdsrum med køkken, spiseplads og hyggeområder.

Kaldeanlæg

Der er nødkald koblet op i alle boliger.

Post

Hver plejebolig har en postkasse. Det påhviler den enkelte beboer eller dennes pårørende at tømme postkassen løbende.

Én gang hver måned bliver der uddelt beboerbladet 'Lysglimtet' til alle beboerne på plejecentret.

Ejendomsfunktionær

Der er tilknyttet pedelhjælp til boligerne. Pedellens opgave er primært at vedligeholde og reparere bygninger og vedligeholde bebyggelsens grønne områder samt renholde adgangsveje, stier m.v.

Maden på Hotherhaven kommer fra Madservice Stevns Kommune. Du kan vælge at spise på din egen stue eller i fællesrummet. Vi serverer kaffe, frugt og kolde drikke som mellemmåltider.

Vil du fejre din fødselsdag eller en anden stor begivenhed kan du selvfølgelig gøre det på Plushøj. Du og dine pårørende kan aftale nærmere med køkkenpersonalet. Køkkenet er meget fleksibelt!

Køkkenet udgiver bladet 'Den Grønne Madkurv', som indeholder menuplaner.

Find priserne på maden her. Herudover kan du tilkøbe drikke med kapsel: snaps, øl, sodavand samt vin.

Til visse menuer på kostplanen samt på højtidsdage/ved andre særlige begivenheder serverer vi vin til maden. Og til frokoster på helligdage serverer vi snaps og øl/sodavand. Disse drikkevarer er med i den samlede pris.

Betaling for maden sker over din pension og afregnes i måneden efter, at måltiderne er spist. Det vil sige, at mad spist i januar trækkes i pensionen gældende for marts måned.

Selvom du vælger den fulde døgnkost, vil du altid kunne melde fra, hvis du ikke er tilstede til måltidet. Og der sker automatisk fradrag i betalingen.

Priser på mad

Madservice

  2024 2023
Fuld kost på plejecentre pr. måned 4.113 kr.  3.958 kr.
Døgnpris på plejecentre 133 kr. 127 kr.
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 133 kr. 127 kr.
Døgnpris for borger udenfor kommunen  133 kr. 127 kr. 

 

Madservice, kølemad pr. dag

  2024 2023
Hovedret, udbragt 61 kr. 49 kr.
Hovedret, udbragt, ægtefælle 55 kr. 43 kr.
2 retter udbragt 75 kr. 60 kr.
2 retter, udbragt, ægtefælle 69 kr. 54 kr.
Biret 18 kr.  15 kr.
2 retter i café på centrene 75 kr. 57 kr.
Ophold på korttidspladser
madservice + øvrige udgifter pr. dag
170 kr. 163 kr. 

Rengøring

Vi opfordrer dig til at hjælpe med rengøring i det omfang, du har mulighed for det. Herudover bliver der gjort rent i din bolig en gang hver 14. dag  efter den standard, der er i Stevns kommune.

Fællesarealerne rengør vi dagligt.

Vask

Som en del af servicepakken kan du tilmeldes vasketøjs ordning, men din pårørende har også mulighed for at hjælpe med det. 

Vinduespudsning

Ejendomsselskabet pudser vinduer i alle fællesrum. Ønsker du at få pudset vinduerne i din bolig, skal du selv sørge for en vinduespudser. Plushøj har aftale med en vinduespudser og den aftale har du mulighed for at koble dig på.

Du skal selv afregne med vedkommende.

Priser for leje af linned og vask

Plejetilbud - pris

2024

2023

Servicepakke excl. leje/vask af linned og tøj 254 kr. 246 kr.
Vask/leje af linned 285 kr. 276 kr.
Vask af tøj 70 kr. 68 kr.
Korttidsplads   163 kr.

Hvis du ønsker tv-pakker, telefon og evt. internet skal du eller dine pårørende selv sørge for det og selv betale for det, da det er et privat anliggende mellem lejer og udbyder. Du vælger selv den udbyder du ønsker. Du skal selv betale for TV-licensen.

Telefon

Telefonen skal helst være flyttet inden indflytningsdagen.

Læge

På Hotherhaven har vi tilknyttet plejecenterlæge fra Hårlev lægerne.

En plejecenterlæge er en praktiserende læge, der udover at have sin praksis, er fast tilknyttet er plejecenter. Du kan frit vælge, om du vil tilknyttes plejecenterlægen eller beholde den læge, du har ellers er tilknyttet i en privat praksis. Det er gratis at skifte læge i forbindelse med flytning.

Plejecenterlægens konsultation forgår på plejecenteret, hvor lægen kommer på bestemte dage. Ved akut opstået behov for lægehjælp, kan plejecenterlægen også komme på sygebesøg i dagtimerne på de øvrige dage.

Plejecenterlægen samarbejder tæt med centersygeplejersken og vores øvrige plejepersonale. 

Medicin

Personalet administrere din medicin og genbestiller medicin hos egne læge, medicinen bringes fra apoteket til plejecentret, hvor det opbevares i et aflåst skab.

Plejepersonalet hjælper dig med at give medicinen på de rette tidspunkter.

Tandlæge

Der tilbydes omsorgstandlæge til de borgere, der ikke kan komme til egen tandlæge. Betalingen for dette er fast beløb per måned. Plejepersonalet har ikke mulighed for at følge dig til tandlæge.

Se priser for omsorgstandlæge

Takster for kommunale tandpleje og omsorgstandlæge 2024 2023
Omsorgstandpleje egenbetaling pr. måned 48,33 kr. 47,50 kr.
Specialtandpleje egenbetaling pr. måned Cirkulære Cirkulære
Børnetandpleje (0-15 år) egenbetaling pr. måned  Cirkulære Cirkulære

Hvis du har brug for at komme til frisøren eller få fodbehandling, kan din kontaktperson hjælpe dig med at bestille tid hos den frisør eller fodterapeut, der har sin gang på Hotherhaven.

Ønsker du at benytte en anden frisør eller fodterapeut, skal du eller din familie selv sørge for tidsbestilling og transport.