Sortering og korrekt håndtering af erhvervsaffald

Som virksomhedsejer er du forpligtet til at sortere dit affald.
Affald fra virksomheder, håndværkere, butikker, institutioner og sygehuse m.fl. kalder man for erhvervsaffald.

Vejledning til erhvervsaffald

Alle virksomheder og institutioner i Stevns Kommune, som frembringer affald, er omfattet af regulativet for erhvervsaffald.

Visse virksomheder og institutioner kan være undtaget enkelte ordninger. Undtagelserne er beskrevet under de enkelte ordninger i regulativet.

 

Når affaldet sorteres i virksomheden undgås tilsmudsning af affaldet, og det giver de bedste forudsætninger for genanvendelse af ressourcerne. 

Affald skal sorteres i materialer til genanvendelse, forbrændingsegnet affald og affald til deponi. Uanset hvor store mængder din virksomhed har, skal affaldet altid sorteres.

Din virksomhed skal sortere affaldet ud fra de krav, som du finder i regulativet for erhvervsaffald.

Som affaldsproducent har virksomheden ansvar for, at eget erhvervsaffald håndteres korrekt, indtil en indsamlingsvirksomhed, der er registreret i affaldsregisteret, har modtaget affaldet og dermed overtaget ansvaret.

Læs om affaldsregistreret på miljøstyrelsens hjemmeside

Søg i affaldsregisteret

Ordningen gælder for enhver affaldsproducent i Stevns Kommune, som i forbindelse med afløbssystemet fra ejendommen har etableret en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang.

Du har selv ansvar for at melde det til Stevns Kommune, hvis du har en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang. Det gør du ved at sende en mail til tekmil@stevns.dk.

Som virksomhed i Stevns Kommune skal du/I håndtere og opbevare farligt affald efter forskrift for opbevaring af olie og kemikalier.

 

Download forskrift for håndtering af olie og kemikalier (pdf)

Din virksomhed har mulighed for at benytte genbrugspladsen til erhvervsaffald mod betaling.

Opkrævningen sker ved, at alle, som kører ind på genbrugspladsen, får taget et billede af bilens nummerplade. Hvis din bil kun er registreret til erhvervsmæssig kørsel, vil der efterfølgende blive sendt en opkrævning. Prisen dækker et besøg med det affald, der kan være i en bil på max 3.500 kg og evt. trailer.

Se aktuelle priser på ARGO.dk

Hvis du afleverer mere end 10 kilo farligt affald, opkræver ARGO et ekstra gebyr. Du kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året.

Du skal selv henvende dig til personalet på pladsen, hvis din bil er på hvide eller papegøje-nummerplader.

Find svar på dine spørgsmål omkring brug af ARGO genbrugspladser til erhvervsaffald.