AULA

Aula er den fælles kommunikationsplatform for skoler, SFO og dagtilbud.

Værd at vide om AULA

Aula bliver din samlede indgang til sikker og brugervenlig kommunikation med skole, SFO og dagtilbud. Med Aula får du et let tilgængeligt redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del i dit barns hverdag og udvikling. 

Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem. Det skal Aula, fordi bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud. 

Aula garanterer en sikker kommunikation og fildeling. Derfor kræver Aula brug af UniLogin som adgang. Skal du have adgang til følsomme informationer inden i systemet, kræves der derudover en sikkerhedsmæssig Step-Up. 

UniLogin vejledning

Hvis du vil vide mere om den kommende platform, kan du læse mere på AULA-INFO.

Film om AULA (Youtube)

Guide til forældre