AULA

I Stevns Kommune bruges Aula til kommunikation og samarbejde i dagtilbud, folkeskole og SFO. Det anvendes både af medarbejdere, skoleelever og forældre og giver en sikker adgang til informationer om børnenes hverdag i dagtilbud, SFO og skole.

Aula erstatter ikke det gode forældresamarbejde i form af forældremøder, skolehjemsamtaler mm., men det giver en ekstra mulighed for at få informationer om dit barns hverdag.

Værd at vide om AULA

  • Følge med i, hvad der sker i dit barns dagligdag 
  • Kommunikere med medarbejdere og andre forældre
  • Tilmelde dig arrangementer og møder
  • Få adgang til andre systemer, som udstilles via Aula (f.eks. ugeplan, fraværsopgørelse, karakterer mv.)
  • Angive ferie og sygdom, hvis dit barn går i dagtilbud eller SFO
  • Se billeder fra barnets hverdag 

Se den aktuelle driftsstatus for Aula på Aulainfo.dk

 

Du kan logge på Aula via Aulas hjemmeside eller via app'en "Aula til forældre og elever". Den finder du i din sædvanlige app-store. 

Du skal have forældremyndighed for at komme på Aula. 

Har du og/eller dit barn navne- og adressebeskyttelse, så vil I fremgå med jeres initialer i Aula. Hvis du vil have vist navne i stedet for, kan du få oprettet et alias i Aula. Spørg dagtilbuddet eller skolen, som kan hjælpe dig. 

Hvis du er plejeforælder for et barn og har brug for adgang til Aula, skal du henvende dig til din familieplejekonsulent eller barnets sagsbehandler. 

Under "Hent materiale" kan du læse mere om, hvordan du logger på Aula første gang. 

Leverandøren af Aula har samlet alle vigtige oplysninger om Aula, og hvordan du kommer i gang med at bruge Aula via browser eller på App her: 

Trin for trin-guide til Aula

Film om AULA (Youtube)

Guide til forældre

Senest opdateret 16-08-2023