Mit barn har brug for medicin i skolen eller dagtilbud

Hvornår kan personalet udlevere medicin til mit barn?

 • Personalet må aldrig give medicin uden en skriftlig aftale med forældrene
 • En aftale kan kun gælde for lægeordineret medicin.
 • Personalet er ikke forpligtet til at give dit barn medicin.

Værd at vide om udlevering af medicin

Dit barn kan komme i skole eller dagtilbud igen, når det er feberfrit og kan følge med i de daglige aktiviteter uden særlig omsorg eller pleje. Hvis barnet stadig har brug for medicin, skal du som udgangspunkt give dit barn medicinen derhjemme.

Hvis dit barn får f.eks. feberkramper, epileptiske anfald eller kraftige allergiske reaktioner, skal du lave en udførlig aftale om akutmedicinering med personalet. I sådanne tilfælde skal personalet samtidigt tilkalde læge eller ambulance.

For at vi kan sikre, at dit barn får den rigtige behandling, følger vi disse retningslinjer:

 • Dit barns medicinen skal være ordineret af en læge
 • Dit barns medicin skal have påskrevet navn, cpr.nr., medicinens art og ordineret dosis
 • Dit barns medicin skal være i original indpakning
 • Vi skal have en tydelig anvisning af, hvornår dit barn skal have sin medicin
 • Vi skal have en tydelig anvisning af, hvor meget medicin dit barn skal have hver gang
 • Vi skal have en tydelig anvisning af, hvordan vi skal give medicinen
 • Vi fører et skema over, hvornår medicinen er givet og hvor meget der er givet
 • Vi opbevarer medicinen utilgængeligt for børn - i et aflåst skab
 • Vi afleverer forældet og overskydende medicin retur til forældrene eller på apoteket