Alkoholrådgivning og behandling

Alkohol er en naturlig del af de flestes hverdag - men det kan tage overhånd.

Gratis anonym rådgivning for voksne

Få gratis og anonym alkoholrådgivning via brevkasse, chat eller telefon hos Alkohol & Samfund

Gratis anonym rådgivning for unge

Drikker mor eller far? Få gratis anonym rådgivning hos Alkohol & Samfund

Gratis terapi og rådgivning for unge

Terapi og rådgivning for unge mellem 14-35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug hos TUBA

Har alkoholforbruget taget overhånd, eller er du bekymret for, at det er ved at gøre det, har du mulighed for at få rådgivning og hjælp. Jo tidligere, desto bedre. Det kan være dig selv, en pårørende eller en bekendt?

Stevns Kommune samarbejder med Rusmiddelcentret i Faxe.

Værd at vide om alkohol

Du kan henvende dig direkte til Rusmiddelcentret i Faxe, hvis du ønsker hjælp til at stoppe eller ændre dit alkoholforbrug. Her giver specialuddannede medarbejdere råd og behandling, og hjælper på den måde dig og/eller dine pårørende til et bedre liv uden alkoholproblemer.

Rusmiddelcentret i Faxe

Tlf.: 56 20 27 20

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, bygning 18
4640 Faxe
Læs mere om Rusmiddelcentret på deres hjemmeside

Find åbnings og telefontider på Rusmiddelcentrets hjemmeside

Du kan have brug for hjælp og råd om, hvad du kan gøre, og hvordan du passer på dig selv, hvis du er i familie, kollega eller bekendt til én, der drikker for meget, også selvom den der drikker, ikke selv synes, det er et problem endnu.

Problemer med alkohol er ofte skamfuldt og kan tage lang tid at erkende for den drikkende. Ofte oplever ægtefælle, børn og andre tæt på, problemet langt tidligere end den, der drikker. Det er svært at leve sammen med et menneske, der drikker for meget. Hele familien lider under det.

I Rusmiddelcentret kender medarbejderne alt til denne problematik, og vil kunne hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at kontakte dem på ovenstående telefonnumre.

Rusmiddelcentret i Faxe tilbyder råd, vejledning og sparring til private og offentlige arbejdsgivere og samarbejdspartnere i sager, hvor alkohol kan være en del af en problemstilling. Du er velkommen til at kontakte Rusmiddelcentret. Find kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

Det kan være en jungle at finde rundt i de mange forskellige behandlingsmuligheder. Nogle af dem har vi beskrevet her. Vær opmærksom på, at ambulant behandling er gratis og du kan begynde i behandling på eget initiativ. Der gælder nogle andre regler for dag- og døgnbehandling.

Der er en bred vifte af behandlingsretninger. Nogle er neutrale mens andre hviler på et særligt grundlag eller overbevisning. Det vigtigste er, at finde det tilbud, der passer til dig, din hverdag og livsstil. Faxe Rusmiddelcenter er et neutralt, kommunalt tilbud, og her kan de hjælpe dig med information om de forskellige muligheder.

Ambulant behandling

Når du er i ambulant alkoholbehandling bor du hjemme og kan passe din hverdag og dit job, mens behandlingen står på. For 90 % vedkommende er succesraten fuldt ud på højde med den for døgnbehandling. Varigheden af et forløb tilrettelæger vi individuelt.

Fordelen ved ambulant behandling er for mange, at hverdagen kan fortsætte, som den plejer. Du får støtte og hjælp til at afprøve nye livsstrategier og fortage ændringer i din dagligdag, mens du er i den.

Du kan frit henvende dig til et hvilket som helst ambulant behandlingstilbud i hele landet uanset, hvilken kommune du bor i. Står tilbuddene ikke her på siden, så find dem på den pågældende kommunes hjemmeside. Eller kontakt Faxe Rusmiddelcenter, der kan hjælpe dig videre. For al ambulant alkoholrådgivning og behandling gælder det:

  • Det er gratis og du kan være anonym
  • Du behøver ingen henvisning
  • Alle medarbejdere har tavshedspligt

Familiebehandling

Familiebehandling er et ambulant behandlingstilbud til hele familien. Alkoholproblemer hos ét familiemedlem påvirker alle i familien, og er oftest en stor belastning både for ægtefælle og ikke mindst børnene.

Samtidig er det et problem, der kan være meget vanskeligt at tale indbyrdes om, og det enkelte familiemedlem kan opleve stor ensomhed omkring det. Familien vil i de fleste tilfælde føle den drikkendes alkoholforbrug som et problem langt tidligere end den der drikker, og har brug for støtte og hjælp til at tale om og håndtere hverdagen med alkohol i hjemmet.

Vi tilbyder familiebehandling til ægtefælle og børn også selvom den drikkende endnu ikke er klar til at deltage. Der gælder de samme regler for familiebehandling som for ambulant behandling, der er beskrevet ovenfor.

Dagbehandling

Når du er i dagbehandling, er du i behandling i dagtiden, men bor hjemme. Varigheden af et forløb er individuelt. I Stevns Kommune er det Faxe Rusmiddelcenter, der foretager en faglig vurdering af om dagbehandling vil være noget for dig.

Det er Stevns Kommune, der betaler behandlingen, men det sker via Rusmiddelcentret. Behandlerne sørger for kontakten til os. Derfor er det dér, du skal henvende dig. For dagbehandling gælder det:

  • Du skal henvises fra et godkendt alkoholambulatorium
  • Det er din kommune, der betaler
  • Alle medarbejdere har tavshedspligt

Døgnbehandling

Et døgnbehandlingsforløb varer som regel fra 5 til 12 uger efterfulgt af ambulant efterbehandling. Du bor på behandlingsstedet, som for nogle kan være en fordel.

Som for dagbehandling gælder, at det er Stevns Kommune, der betaler behandlingen, men det sker via Rusmiddelcentret. Behandlerne sørger for kontakten til os. Derfor er det dér, du skal henvende dig. For døgnbehandling gælder det:

  • Du skal henvises fra et godkendt alkoholambulatorium
  • Det er din kommune, der betaler
  • Alle medarbejdere har tavshedspligt

Stevns Kommune

Sundhed & Omsorg
Tlf.: 56 57 57 57
Sundhed@stevns.dk

Lænken

Algade 52, 2. sal
4000 Roskilde
Tlf.: 46 32 53 42
www.laenken.dk

CAS - Center for Alkohol og Stofbehandling

Ringstedgade 16
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 71 41
www.cas.roskilde.dk

Anonyme Alkoholikere (AA)

Stevnsafdeling
Kontakt og vejledning på:
Hotline kl. 8.00 - 24.00:
Tlf.: 70 10 12 24
www.dkaa.dk

Blå Kors Behandlingscenter

Jernbane Allè 11A
2630 Taastrup
Tlf.: 43 99 01 67
www.blaakors.dk

TUBA

Gratis tilbud til unge (14-35 år), der er vokset op med alkoholproblemer i familien
Egestræde 14
4660 Store Heddinge
www.tuba.dk