Tilbud til overvægtige børn og unge

Stevns Kommune har et tilbud til overvægtige børn og unge, samt deres familier.
Tilbuddet er baseret på behandlingsmetoden, der anvendes på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.

Hvem kan deltage?

Familier med børn og unge der:

  • er mellem 3 år og 18 år
  • har et BMI på over 90-93% (for køn og alder)
  • er motiveret for at ændre livsstil

Hvis du er i tvivl om dit barn er overvægtigt, så spørg evt. din læge eller sundhedsplejerske.

Det er vigtigt, at dit barn er motiveret for at tabe sig, og at I som forældre deltager aktivt i forløbet. Behandlingen løber så længe behovet er tilstede.

Værd at vide om tilbud til overvægtige børn

Dit barn får en individuel plan, som I laver sammen med en sundhedsplejerske. Planen indeholder en række ændringer i kost, motion og livsstil.

I vil løbende få hjælp og vejledning til udfordringer og problemer, der kan opnå undervejs i forløbet. 

Der gives løbende rådgivning omkring vægtregulering, mad, spisemønstre, spiseforstyrrelser samt motion.

Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid, således at planerne er realistiske og kan justeres løbende.

Dit barn får målt:

  • Højde
  • Vægt
  • Kropssammensætning

Det er målet at stoppe vægtøgningen, hvilket på sigt betyder at barnet slanker sig.

Børneafdelingen på Holbæk sygehus har erfaring med, at familierne der deltager i tilbuddet, oplever positive forandringer, hvor børnene observeres gladere, trives bedre socialt og opnår større selvtillid.

Det er Stevns Kommunes erfaring at 7 ud af 10 børn taber sig.

Hvis du ønsker dit barn i behandling for overvægt eller har du spørgsmål vedr. tilbuddet, så send en mail til: stinewol@stevns.dk eller chanellm@stevns.dk

Du vil du blive kontaktet af en sundhedsplejerske.