Arbejdsgrupper og dialogforum

Vi nedsætter fem arbejdsgrupper og et fælles dialogforum i forbindelse med projektet ”Fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads”.

De 5 arbejdsgrupper skal arbejde med forskellige emner, som du kan læse mere om her på siden. 

Det fælles dialogforum sammensættes af medlemmerne i arbejdsgrupperne og repræsentanter fra grundejerforeningerne.

Fristen for tilmelding til arbejdsgrupperne er udløbet.

Når arbejdsgrupperne er sammensat, vil de tilmeldte få besked.

Værd at vide om arbejdsgrupperne og dialogforum

Som medlem i en af arbejdsgrupperne får du mulighed for at bringe netop din viden i spil. Dermed bliver du en vigtig aktør, som er med til at sikre en fælles løsning, som alle har glæde af og bakker op om. 

Arbejdsgruppen forventes at bestå af 6 - 10 personer. Hvis flere ønsker at være med i arbejdsgruppen, vil vi sammensætte gruppen så forskellige interesser er repræsenteret.

Planen er, at arbejdsgrupperne mødes tre gange i  2 – 3 timer. Du skal også kunne afsætte noget tid til at sætte dig ind i analyser og andet materiale, som vi stiller til rådighed for arbejdsgruppen.

Du får ikke løn for at deltage i arbejdsgrupperne.

De tre møder i arbejdsgruppen kommer til at forløbe på følgende måde:

Billede som beskriver arbejdsgruppemødernes forløb. Forløbet er også beskrevet med tekst under dette billede.

Møde 1 - Forstå udgangspunktet

Introduktion til temaet og indføring i de væsentligste overvejelser og eksisterende viden ved Stevns Kommune. Arbejdsgruppen udfolder emnerne og når frem til de spørgsmål og undertemaer, som gruppen ønsker at belyse på de følgende møder.

Møde 2 - Arbejde i dybden

Tid til at gå i dybden med deltemaer og spørgsmål både internt i arbejdsgruppen og inddragelse af ekstern ekspertviden, hvis der er behov for det. Mødet fører frem til en vurdering af fordele og ulemper ved forskellige tilgange.

Møde 3 - Prioritering og sammenfatning

Opsamling på diskussioner fra sidste møde og sammenfatning af arbejdsgruppens svar på de spørgsmål, som gruppen fandt frem til på det første møde. En ekstern rådgiver hjælper med at sammenfatte resultaterne.

Efter møderne

Efter de tre møder vil arbejdsgruppen udarbejde et opsamlingsnotat, eventuelt med hjælp fra den eksterne rådgiver. Opsamlingsnotatet vil indgå i den videre politiske proces.

Arbejdsgrupperne mødes på følgende datoer i maj måned:

 • Arbejdsgruppe 1: mandag den 13. maj kl. 17-20
 • Arbejdsgruppe 2: onsdag den 15. maj kl. 17-20
 • Arbejdsgruppe 3: torsdag den 16. maj kl. 17-20
 • Arbejdsgruppe 4: onsdag den 22. maj kl. 17-20
 • Arbejdsgruppe 5: torsdag den 23. maj kl. 17-20

Mødedatoer for 2. og 3. møde oplyses senere.

I løbet af juni måned holdes et fælles dialogforum, hvor repræsentanter fra grundejerforeninger og medlemmer i arbejdsgrupperne mødes med Stevns Kommune og en rådgiver.

På dialogforum får deltagerne en status på arbejdet i de andre arbejdsgrupper. Dermed får deltagerne mulighed for at bidrage til de andre emner.

Dato for mødet i dialogforum er endnu ikke fastlagt.

Temaet for arbejdsgruppe 1 er bidragsmodeller, der handler om hvordan udgifterne til kystbeskyttelsesprojektet skal fordeles.

Eksempler på input, centrale spørgsmål og dilemmaer:

 • gennemgang af oplægget til bidragsmodel
 • drøftelse af vægte i bidragsmodellen
 • drøftelse af særlige problemstillinger, for eksempel store matrikler tæt på vej, infrastruktur, indirekte nytte
 • input til problemstillinger, som jurist/rådgiver skal se nærmere på
 • anbefalinger til Stevns Kommune og det politiske fagudvalg.

Temaet for arbejdsgruppe 2 er den fælles kystbeskyttelse langs kyststrækningen fra Stevnsvej til Uglemosevej.

Eksempler på input, centrale spørgsmål og dilemmaer:

 • gennemgang af viden om kysten, forskelle i forhold til erosion
 • fordele og ulemper ved forskellige typer løsninger
 • kombination af kystfodring og skråningsbeskyttelse (dvs. ikke kun klitdiger)
 • fordele/ulemper ved bølgebrydere og stenrev/nedsænkede bølgebrydere
 • håndtering af båderamper, udløb/dræn og eventuelle badebroer
 • input til problemstillinger, som rådgiver skal se nærmere på
 • anbefalinger til Stevns Kommune og det politiske fagudvalg.

Temaet for arbejdsgruppe 3 er den fælles kystbeskyttelse af området øst for Uglemosevej, sommerhusområdet i Garderhøj og Jernet.

Eksempler på input, centrale spørgsmål og dilemmaer:

 • placering af dige og grøfter
 • fordele/ulemper ved en fremrykket/tilbagetrukket løsning
 • input til problemstillinger, som rådgiver skal se nærmere på
 • anbefalinger til Stevns Kommune og det politiske fagudvalg.

Temaet for arbejdsgruppe 4 er den fælles kystbeskyttelse af området på Odden og langs Tryggevælde Å.

Eksempler på input, centrale spørgsmål og dilemmaer:

 • de forskellige alternativer til kystbeskyttelse
 • hæve eksisterende diger og sluse på Odden eller nyt højvandslukke ved Prambroen
 • lokale diger i baglandet eller bremse vandet ved Skolestien og pumpe ved højvandslukket
 • fordele/ulemper ved de forskellige løsninger
 • input til problemstillinger, som rådgiver skal se nærmere på
 • anbefalinger til Stevns Kommune og det politiske fagudvalg.

Temaet for arbejdsgruppe 5 er organisering af det fælles projekt samt oplæg til vedtægter for det fremtidige digelag.

Eksempler på input, centrale spørgsmål og dilemmaer:

 • gennemgang og drøftelse af tidligere oplæg til organisering
 • kobling til bidragspligtige – hvem skal med i organiseringen?
 • drøftelse – nærhed og demokrati – hvordan repræsentation og valg?
 • bestyrelsens roller i forhold til løbende vedligeholdelse og beslutninger om reparationer
 • input til problemstillinger, som rådgiver skal se nærmere på
 • anbefalinger til Stevns Kommune og det politiske fagudvalg.